Univentum Labs

Partnerstwo dla bezpiecznej żywności: Univentum Labs współpracuje z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Uniwersytetem Gdańskim

Prezesi Univentum Labs, Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ) oraz rektor Uniwersytetu Gdańskiego podpisali list intencyjny, mający na celu zwalczanie salmonelli w hodowli drobiu i produkcji jaj. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie i trzecim co do wielkości eksporterem na świecie, dlatego eliminacja salmonelli jest kluczowa dla przemysłu drobiarskiego.

1 lipca 2024 roku, przedstawiciele trzech instytucji spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim, aby parafować to ważne porozumienie. Prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG, podkreślił znaczenie badań rozwojowych i innowacyjnych technologii w produkcji żywności. Współpraca ta ma na celu stworzenie nowoczesnych preparatów, które zastąpią antybiotyki w hodowli drobiu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa żywności.

Anna Olkowska-Jacyno, II Wicewojewoda Pomorska, wskazała na znaczenie tej inicjatywy dla inteligentnych specjalizacji regionu Pomorza, które mają potencjał rozwojowy i przyczyniają się do konkurencyjności regionu. Adam Gawrylik, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, zaznaczył, że projekt ten wpisuje się w strategię województwa dotyczącą zdrowej żywności.

Paweł Podstawka, Przewodniczący KFHDiPJ, opowiedział o początkach projektu, który rozpoczął się trzy lata temu i koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie zwalczania salmonelli. Dr hab. Wojciech Bizon, Prezes Univentum Labs, wyraził radość z możliwości współpracy z naukowcami i partnerami biznesowymi, podkreślając, że projekt ten łączy naukę z praktyką i otoczeniem biznesowym.

Celem współpracy jest stworzenie ośrodka badawczego na Pomorzu, specjalizującego się w zwalczaniu salmonelli. Nowatorskie preparaty, które powstaną w ramach projektu, będą mogły być stosowane w całym cyklu produkcji mięsa i jaj, eliminując konieczność stosowania antybiotyków. Wspólna inicjatywa Uniwersytetu Gdańskiego, KFHDiPJ oraz Univentum Labs otwiera nowe możliwości dla innowacyjnych badań i zwiększenia bezpieczeństwa żywności w Polsce.