Univentum Labs

Finał konkursu Young Fahrenheit podczas Święta UG

W ramach obchodów 53 rocznicy powstania UG  (20 marca 2023 r.), w auli Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyła się uroczysta sesja Senatu uczelni. Jednym z punktów Święta UG było uhonorowanie lauretatów konkursu Young Fahrenheit.

Podczas uroczystości nadano tytuły profesorów honorowych, wręczono nagrody im. K.C. Mrongowiusza, nagrody im. Prof. K. Taylora za rok 2022 oraz to co uhonorowano laureatki (I miejsce – dr Agata Motyka-Pomagruk; III – mejsce – dr Klaudia Godlewska i laureata ( II edycji konkursu Young Fahrenheit (mgr Konrad Schlichtholz).  Dyplomy oraz symboliczne czeki wręczył prezes spółki celowej UG Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG. W swoim wystąpieniu apelował do naukowców UG, aby zachęcali młodych pracowników oraz doktorantów UG do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.  

Zdjęcia: Alan Stocki