Univentum Labs

Quantum Cybersecurity Group – nowy spin off Uniwersytetu Gdańskiego

Univentum Labs – spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego, została wspólnikiem w kolejnym podmiocie, który powstał na bazie wiedzy i rozwiązań wypracowanych przez pracowników uczelni.

Nowo powstałe przedsiębiorstwo wpisuje się w działania Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu technologii kwantowych. Pierwszą inicjatywą było powołanie w 2018 r. Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Następnie na początku 2022 r. podpisano umowę o współpracy Centrum Transferu Technologii UG z Quantum Cybersecurity Hub Europe, która dotyczy m.in. wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych. W marcu 2022 r. kolejnym działaniem obejmującym zagadnienia z obszaru technologii kwantowych jest utworzenie spółki spin off. Wszystko to składa się na budowę w ramach UG spójnego ekosystemu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa kwantowego.

Powyższe inicjatywy scala jedna osoba – dr hab. Marcin Pawłowski, który jest kierownikiem Zespołu Kwantowego Cyberbieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych, mentorem naukowym w Radzie Dyrektorów Quantum Cybersecurity Hub Europe oraz jednym z wspólników nowo powstałego podmiotu.

– Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego od wielu lat należeli do światowej czołówki ekspertów od informatyki kwantowej i przez dekady zdobyli bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie – mówi M. Pawłowski – Mam nadzieję, że wraz z wspólnikami uda nam się przekuć te zasoby w pakiet rozwiązań dla kwantowego cyberbezpieczeństwa. Jest to gałąź przemysłu, która dopiero zaczyna powstawać i nasza wyjątkowa wiedza ekspercka daje nam szansę na wyprzedzenie konkurencji i zajęcie dobrej pozycji na rynku.

Duże nadzieje pokłada w nowej spółce również prezes Univentum Labs – dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG – Deklaracje i zamierzenia są bardzo ambitne i wierzę, że zarządowi i wspólnikom uda się je zrealizować. Jako spółka celowa UG cieszymy się, że wciąż poszerzamy spektrum swojej działalności i poza podmiotami z branż life science, powstała pierwsza spółka, która specjalizuje się w czymś zupełnie odmiennym.

Quantum Cybersecurity Group sp. z o.o. – to pierwsze przedsiębiorstwo w portfelu Univentum Labs, które ma również zagranicznych udziałowców. Wśród ich jest Oliver Weimann – posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji rozwiązań technologicznych. Pełni on także funkcję członka zarządu ruhr:HUB – inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii i miast Zagłębia Ruhry, która ma na celu promowanie cyfryzacji w regionie i łączenie dojrzałych firm z młodymi, innowacyjnymi start-upami. Zaangażowanie wspólników niemieckich powinno sprzyjać łatwiejszemu wejściu z wypracowanymi rozwiązaniami na rynki zagraniczne.