Univentum Labs

Łączymy świat nauki i biznesu

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz obsługą badań zleconych

Nasza oferta

Jesteśmy spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego. Naszą misją jest spojenie ze sobą pozornie dwóch odmiennych światów, nauki i biznesu, w jeden komplementarny i współzależny. Wierzymy, że dzięki ścisłej współpracy możemy dokonać transferu wiedzy i  zwiększyć potencjał innowacyjny krajowej gospodarki. Dzięki nam komercjalizacja wyników badań B+R nigdy nie była taka prosta

Spółki spin-off

Aktualności

Quantum Cybersecurity Group – nowy spin off Uniwersytetu Gdańskiego
Quantum Cybersecurity Group – nowy spin off Uniwersytetu Gdańskiego

Univentum Labs – spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego, została wspólnikiem w kolejnym podmiocie, który powstał na bazie wiedzy i rozwiązań wypracowanych przez pracowników uczelni.

Finał konkursu Young Fahrenheit
Finał konkursu Young Fahrenheit

Znamy już laureatów pierwszej edycji konkursu Young Fahrenheit. Zwyciężczynią została dr Marta Krychowiak-Maśnicka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Gratulujemy!

Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG
Konkurs Young Fahrenheit dla pracowników i doktorantów UG

Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje konkurs Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Mikrogranty – rekrutacja ekspertów
Mikrogranty – rekrutacja ekspertów

Rozpoczął się nabór ekspertów merytorycznych do projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" prowadzonego przez Excento, spółkę celową Politechniki Gdańskiej. Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Sukces naszych spin-offów
Sukces naszych spin-offów

Ponad 5,6 miliona dla 2 spin-offów UG: QSAR LAB i NaNo Expo - Next Generation Therapeutics oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej na stworzenie cyfrowej platformy umożliwiającej projektowanie i opracowywanie molekularnych testów diagnostycznych, zarówno dla znanych chorób jak i nowo pojawiających się, takich jak COVID-19. ...

previous arrow
next arrow

Podmioty współpracujące